ویزا کارت برای وریفای پی پال

ویزا کارت برای وریفای پی پال

یکی از دغدغه های  باز کردن حسابهای پی پال همیشه تهیه کردن یک ویزا کارت برای تائید و وریفای کردن حسابهای پی پال بوده است .

از آنجای که شرکتهای صادر کننده ویزاکارت و مستر کارت ایران را تحریم کرده اند و هموطنان ما امکان تهیه ویزاکارت را ندارند تیم ما با ایجاد بستری مناسب توانسته این نیاز را مرتفع سازد .

هم اکنون شما میتوانید به راحتی از ویزا کارتهای ما برای وریفای حساب پی پال خود استفاده کنید این کارتها صرفا برای وریفای پی پال کاربرد دارد و هیچ کارایی دیگری نخواهد داشت .

کارتها دارای 2دلار موجودی میباشند  که با درخواست کد برای وریفای پی پال این موجودی صفر خواهد شد و موجودی این کارت برای مصارف دیگر کاربرد ندارد .

این کارتها از زمان صودور تنها 72 ساعت زمان دارند تا استفاده شوند و بعد از این تایم امکان استفاده در پی پال را نخواهند داشت .

این کارتها بدون نام و آدرس صادر میشود و شما میتوانید با هر نام و آدرسی آن را درپی پال اد کنید و وریفای انجام دهید.

1
خرید کارت

شما باید ابتد ا کارت را خریداری کنید

2
اضافه کردن به پی پال

سپس به پی پال خود اضافه کنید

3
د رخواست کد

در پی پال درخواست کد وریفای را بزنید

4
دریافت کد

از پشتیبانی همان لحظه کد را دریافت کنید