نحوه احراز هویت

نحوه احراز هویت و ارسال مدارک

جهت استفاده از سرویسهای سایت پیمنت اون و خرید هر نوع سرویسی کاربر نیاز هست که مراحل احراز هویت را انجام دهد در صورتی که سرویسی خرید کرده باشید و پرداخت کرده باشید نیاز هست حتما احراز هویت انجام دهید حتی اگر سرویس مورد نظر را کنسل و تقاضای برگشت وجه را کنید.

احراز هویت آنلاین از طریق ارسال عکس شخصی طبق الگوی ارائه شده در این راهنما میباشد. بدین منظور میبایست تصویری از چهره‌ی خود در حالیکه مدارک زیر را در دست گرفته‌اید، ارسال نمایید، بهتر است این عکس توسط فرد دیگری گرفته شود.

و متن زیر در یک کاغذ بصورت دستی نوشته و دقیقا طبق عکس نمونه در دست گرفته و برای ما ارسال کنید حتما توجه کنید که طبق نمونه باید ارسال شود  و این نوع ارسال قابل تائید هست

اینجانب ………………. به شماره ملی ………………….. که در سایت پیمنت اون  ثبت نام نموده ام با آگاهی ، علم و یقین کامل همراه با رضایت قلبی ام از حساب بانکی خویش که موجودی آن متعلق به خودم بوده خرید خواهم کرد و این مدارک را برای احراز هویت خود برای این مجموعه ارسال میکنم و تعهد میکنم برای کسی دیگر خرید نکنم یا پنل خود را دراختیار فردی دیگر قرار ندهم همچنین کلیه خریدهای خود را فقط از همین کارت خرید خواهم کرد همچنین اعلام می دارم پول موجود در حساب بانکی ام متعلق به خودم بوده و برای هیچ کسی خرید ننموده و کلیه عواقب خلاف این اظهاراتم را در کلیه مراجع قضایی ، پلیسی، اداری، بانکی، بر عهده می گیرم

شماره تلفن ثابت …….

شماره تلفن همراه ……

شماره کارت ……..

شماره حساب ……

نام بانک ……

تاریخ ، نام و نام خانوادگی:
امضاء

نمونه عکس قابل قبول:

مدارکی که هنگام گرفتن تصویر باید در دست گرفته شود، عبارتند از:

 • کارت ملی
 • کارت بانکی همیشه باید با این کارت بانی خرید و پرداخت یا دریافت وجه داشته باشید
 • فرم تعهدنامه

۱- کارت ملی

 • کارت ملی خود را به گونه ای در دست بگیرید که مشخصات آن کاملا واضح و خوانا باشد.
 • در صورتی که کاربری کارت ملی ندارد، میتواند این گزینه را با شناسنامه جدید (شناسنامه عکس دار و حاوی شماره ملی) یا پاسپورت معتبر جایگزین کند.

۲- کارت بانکی

 • یکی از کارت‌های بانکی که قصد دارید از طریق آن واریز انجام دهید و آن را در پروفایل خود ثبت نموده‌اید را در دست بگیرید. برای راحتی می توانید آن را روی برگه تعهدنامه بچسبانید.
 • اطلاعاتی چون تاریخ انقضا و cvv2 را با برچسبی بپوشانید، اما نام دارنده و شماره کارت بانکی کاملا واضح باشد.
۳- متن تعهدنامه
 •  فرمی که متن آن در زیر آمده است را به صورت دست نوشته روی یک کاغذ بنویسید، نام کامل به همراه تاریخ و امضا به صورت واضح در زیر آن قید شود
 • از نوشتن متن با ماژیک خودداری نمایید.

سایر نکات مهم:

 • مدارک باید کاملا خوانا و واضح باشند، عکس های تار و ناخوانا تایید نمی شوند
 • تصاویر نباید به صورت آینه ای یا معکوس باشند
 • کارت ملی را روی فرم تعهد نچسبانید
 • رعایت حجاب اسلامی برای بانوان

نمونه هایی که مورد تایید نیست و احراز هویت انجام نمیشود